Kontrakt om licenser til samt drift, applikationsforvaltning og vedligeholdelse af Campus (den offentlige læringsportal) baseret på Saba Enterprise.

Berigtigelsesbekendtgørelse 

Grundet fejl i den offentliggjorte bekendtgørelse fsva. ordregivers mailadresse, er der foretaget en berigtigelse heraf idet mailadressen rettelig er campus@modst.dk. Berigtigelsen har medført en udsættelse af fristen for ansøgning om prækvalifikation, til den 9. november 2015, kl. 12.00.

 

 

Dokument/proces
Dato Noter
Udbudsbekendtgørelse (pdf)
30-09-2015  
Bilag A oversigt over kunden (pdf)
30-09-2015
Prækvalifikationsoplysninger (ansøgningsskema) (docx)
08-10-2015

Berigtigelsesbekendtgørelse (pdf) 10-10-2015  
Frist for indsendelse af ansøgning om deltagelse 09-11-2015  Kl. 12.00